หน้าแรก

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ผู้บังคับบัญชา
กต.ตร.สน.ธรรมศาลา
ข้อมูล สน.ธรรมศาลา
ข้อมูลท้องถิ่น
อาสาสมัคร

1.ด้านการบริการทั่วไป

2.ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
5.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ
จเรตำรวจแห่งชาติ

Free Hit Couner

 


 


พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า
ผกก.สน.ธรรมศาลา


สน.ธรรมศาลา เบอร์ด่วน 0-2441-4000 ; โทรศัพท์ 0-2441-3546-9 ; โทรสาร 0-2441-3576 ; www.thammasala.metro.police.go.th e-mail ; thammasala@royalthaipolice.go.th ; ตู้ปณ.100 ปณฝ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
เลขที่ 5 ถนนอุทยาน  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ 0-2441-3546-9, โทรสาร 0-2441-3576
thammsala@royalthaipolice.go.th